Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach

Informacje dotyczące wolontariatu w Schronisku.

16-07-2020

Regulamin wolontariatu stanowi załącznik  do Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach.

 

 


12-05-2020

Rekrutacja do wolontariatu

 

Od 12 maja 2020r. rusza rekrutacja do wolontariatu w Schronisku. Osoby zainteresowane prosimy:

1. zapoznać się z Regulaminem Schroniska oraz Regulaminem wolontariatu umieszczonymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP),

2. wydrukować, wypełnić Formularz zgłoszeniowy i przesłać skan lub zdjęcie na: p.o.kierownika.schronisko@gmail.com do 17 maja; oryginał należy dostarczyć w czasie podpisania Umowy.

3. W dniach 18 -20 maja zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne z osobami zainteresowanymi wolontariatem.

4. 21 maja osoby wybrane do wolontariatu zostaną powiadomione o terminie podpisania Umowy wolontariatu.

5. Po podpisaniu Umowy zostanie wyznaczony termin szkolenia BHP oraz szkolenia stanowiskowego.

UWAGA: W związku z epidemią, rekrutacja do wolontariatu odbywa się w dużej części on-line
i telefonicznie. Podpisanie Umowy będzie odbywało się pojedynczo z każdym wolontariuszem/wolontariuszką na świeżym powietrzu przy zachowaniu środków ostrożności: maseczka, rękawiczki jednorazowe, własny długopis, dystans co najmniej 2m. Szczególne zasady sprawowania wolontariatu w czasie pandemii zostaną podane po zakończeniu naboru przed podpisaniem Umowy wolontariatu.